عنوان سایت

تولیدات کبیر ریس

All

تولیدات کبیرریس

نخ قرن
نخ های پلی استر-ویسکوز یا ترکیبات دیگر با الیاف مصنوعی
نخ قرن
نخ های پنبه ای-پلی استر با سیستم رینگ
نخ قرن
نخ های 100% پنبه ای شانه شده
نخ قرن
نخ های پنبه ای مولتی کانت، اسلپ ،لاکرا(کاور شده)
نخ قرن
ارائه انواع نخ ها به صورت دولاتابی شده
نخ قرن
نخ های با سیستم رینگ